53 DE GESCHIEDENIS VAN SOFIA VAN NOORTWIJCK. een drukke briefwisseling tusschen zijn liefje, die wij in hoofdzaak Wij vervolgen de teedere correspondentie met „Myne liefste siel lief neffens onse aefspraek sende ik deuse vrou om te halen hetgeene u myn siel wel weet. Sentme toch ses pondt chicolaet ook en ik wou, so het moogelijk is, dat myn engel soo goedt was om mijn de portmantoau te sende met het geene dat er in is geweest, wan mijn Broek kan ik niet langer aen myn Lyf doen als ook de vest; ik bid ie, siel, soo het moogelijk is, dat ie het mijn send ik sal bestaande in een zilveren komfoor en theeketel, een ring van f 500, een kornalijnen ketting met een boot van diamanten, een stel kanten, een paar engageanten en ƒ250 in geld. Er ontspon zich nu den gedetineerde en hieronder reproduceeren. Het eerste epistel luidt als volgt „Ik kan niet denken waer ie gedaghte sijn datie ie mijt ier sent om mijn te spreken, daer ie weet dat me niemant kan nogh magh sien en ie mijt sijt, datse de mijt was van mevrou Noortwijk, de Juffrouw is van de morge in den Hag geweest om met mijn moeder ier te kommen maer se lijt te bet soodia sij beeter is soo salse by mijn komme de Juffrou is oriebel mesnoegh dat ie ie saeke soo los aengaat en se seyt dat ie met den advocaat magh kommen maer ook met niemant anders of ie soutme niet kunnen sien, past togh op en terwijl dat se ons nu is genegen, laete wij maeke dat het soo blijf, ik sal ie vandaag verwaghte met den advocaat adieu vaerwel. „Laet togh die mijt niet met ie me komme vant de Juffrous broer soü se kennen en het was verbruyt past toch op om Gods wil.”

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 62