55 DE GESCHIEDENIS VAN SOFIA VAN NOORTWIJCK. woort, dat ik magh weete wat reede dat ie niet ben gekomen, ik kan niet denken, wat reede daer toe kan sijn, ik moet mijn Heer Sneewens spreeke; ik heb geoort dat hij mijn wou brengen nae de Casteleny maer ik wil ier veel liever blijve, ik wet waer ik nu ben en ik kan ier van alles weete dat ik daer niet sou kunnen doen, adieu siel scrijf me togh, vaer wel. Schrijf me wat, siel lief, dat ik togh mijn gerust magh stellen, ik heb het wel van doen, ija meer alsie wel denk, doet het togh om Goots wil, ik wensde ie wel te spreken en het was wel noodig soo ie het wil doen ik heb ie al gescreven hoe ie het wil doen, ik heb ie al gescreven hoe ie het moet aenleggen maer scrijft van te vooren en briefie aen mijn, maer de opscrieft aen de Juffrou.” „Mijn liste siel lief ik heb ie brief wel ontfangen en tot mijn leetweese verstaen als dat ie niet wel en ben soo dat het mijn al seer chagrineert, ie wet wel mijn liste Fijtie als dat het mijn schuit niet en is van hetgeene ie gedaen vort, weest maer wel te vreede en soo versekert als van ie selve dat ik alles voor mijn liste Fijtie sal doen dat ik ie heb belooft en nogh meer, soo het aen mijn maght niet onbreek. „Mijn beminde siel ik heb van dagh een brief gehad van Antonis x) waer hij mijn in vermeit als dat den houwe man alles sal betaelen nae deese feestdaege die se hebbe, weest togh frolijk ik bid het u met al mijn hert, het doet mijn de doot aen, hetgeene yk huyt ie Brief hebbe vernoomen. Ik heb droefhyt ge- nogh sonder dat, ik bied ie noghmaels mijn niet dier gelijke Brieve te scrijve, scrijft mijn togh, dat ie wel te vreede bent, ie heb nu geen andere rede, ik sal niet Mozes Anthunes, de makelaar van den ouden Pereyra.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 64