56 DE GESCHIEDENIS VAN SOFIA VAN NOORTWIJCK. aan ik oop u trouweghijt als UEd mijn heeft belooft nu is de tijt.” Ruste voor aller ie heb gesien hoe ik ie met mijn hert en siel soek te voldoen, vertrout op ie lieve Montie, ie hebber geen liever in dese weerelt. Mijn diens aan Matie en dat ik de antschoene tot nogh toe niet hebbe vernome, ik salse soeke en selef de beandiger sijn en ie te omelse met mijn genege lififde als ik voor ie sal hebbe tot tot mijn laeste drop Bloet en voor niemant ander in de werelt, adieu mijn siel lief vaerwel, soo wel en meer als ik voor mijn selve wens, scrijf me dogh met beeterschap van ie lieve ge- sonthijt. Soo aenston hebbe ik Matieis anschoene gevon den, salse bij mijn houwe, goeie naght mijn lieve siel.” In het dossier bevonden zich aan snippers gescheurde brieven die na reconstructie twee brieven bleken te zijn, de eene gericht aan Mevrouw Van Noortwyck, de andere Sofia, en wel van den volgenden inhoud. Mijn vrou en seer waerde vrindin. „Ik en kan niet nae laeten om UEd. mijn blijde tijdingh bekent te maeke om dat ik wel verseekert ben dat het UEd aengenaem sal sijn dat is van mijn Broer gekregen te hebben een Briefie van sijn handt, dat hij mijn de obligatsies heeft gegeven en dat hij voor alles responsabel blijft, nu versoek ik ook dat UEd. mijn sulver bij imant brenght quansois of het over aght of tien maenden was beleent en op soo veel als UEd. het dunk goedt te sijn wan ik hebbe gefsijt aen] mijn Broer dat het UEd. hadde [beleent] se sullen het UEd. seekerlijk komme [vrae]gen waer het sulver is soo dat ik [de dir]eksie aen UEd. teene mael verlaetblijf Mevrou U. D. w. D. P.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 65