N°. 6o DE GESCHIEDENIS VAN SOFIA VAN NOORTWIJCK. Salomon Pereyra.” IOOO 1200 2000 IOOO 1200 3000 IOOO I6OO 200 380 „Alle de bovenstaende goederen en gelden hebbe ik waerlijk en deugdelijk van de gemelde Juffrou Noortwijk ontfangen, genooten en geprofieteert en tot betaeling van mijn schulden heeft bekeert. (Sic.), soo dat ik waerlijk dussen bovenstaende sommens haer schuldigh ben als meede den interesse van dien haer beloove, soo ik doe mits desen te betaellen en restietueren alles dat ik hier in hebbe genooten. Actoem ’s Hagen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n H 12580 Bedraeght te saemen. Wanneer men de stijl en spelling van bovenstaande acten vergelijkt met die van Salomon’s brieven valt het niet moeielijk te concludeeren dat zij niet van zijne vinding waren, maar gesteld door een beter geschoold persoon nl. den Procureur de Vos. Zij waren van a tot z gefin geerd. Sofia moest meerder schijn van authenticiteit aan deze stukken geven en daaruit is de aanwezigheid bij de processtukken te verklaren van de volgende notitie, met hare hand geschreven. „ik heb op mijn toer parelle in de lombert laten hale dertien hondert guide nogh heb ik in de lombert laten halen twalief hondert guide op een ringh met

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 69