I s. v. d. M N. DE GESCHIEDENIS VAN SOFIA VAN NOORTWIJCK. 75 V, d. M iste Deurwaerder M. Alles te zamen Cipier Voorpoort kosten Deurwaerder (S. v N 1300.— 325 3°7-I4 30.12 339-12 363-- 72.16 322. 6 201.18 100. 8 509. 1.8 127.10 I5-I5 125.— 15 6.16 555-— 377-i6 72.— 60. 36 180. 36.— 36- 25-- 36.— 12.12 Bodens v. d. Hove Dienaers Proc. Generael Robbert Gerritsz., P. Robbertsz. N. Carion A. v. Breene A. Lansbergen R. Gerritz. P. Kersbergen v. IJck en P. Robbertz. Boutefeu 4802, 5 st. Zie over hem ook mijn artikel: Door welke zonderlinge middelen een Haagsch drost eertijds zijn traktement wist te verhoogen. Die Haghe. Bijdr. en Meded. 1908. Kosten en misen van Justicie in de saeck van Sophia v. d. Maa wed. Noprtwijck en Sophia Noortwijck haer dochter. S. v. d. M. Rapporten f g Raetsheer Fagel. Raetsheer Rosenboom Raetsheer I-Iinojosa Subt. Grift'. Rosenboom Furneerkamer Drost de Jeude kosten g’

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 84