86 DE GESCHIEDENIS VAN SOFIA VAN NOORTWIJCK. waerde nighie „Mevrouwe Mevrouwe Hoflant en de Heere wil u bewaren voor alle onheyl van siel Het lijdt geen twijfel dat de Fiskaal de „auctor intel lectualis” van de daad der schoonmaakster was. Zij moet van hem de noodige aanwijzingen verkregen heb ben en ging naar het huis van de Noortwijcks in bege leiding van Hoflant’s huisknecht, die zich daarbinnen verdekt opstelde, en met haar vertrok nadat zij het docu ment was machtig geworden. Sofia was hevig vertoornd en beklaagde zich tegenover verschillende personen over de vernietiging van het papier. Nooit had zij de schoonmaakster last gegeven het uit de kast te halen. De oude nicht moest het het meest ontgelden; door Procureur de Vos kreeg zij na eenige dagen, de weinig verblijdende boodschap, dat zij maar ergens anders een heenkomen moest zoeken, en dat het wel kon gebeuren, dat zij wegens het verbreken van zegels in aanraking met de justitie kwam. De arme stakker, die het gelag moest betalen, luchtte haar overkropt gemoed in het volgend aandoénlijk schrijven Soo heb ik Lena met een briefte sien komen dat sij aan de fiskaal gaf seggendedaar is het briefie, en hij daarop seijdedat is een trouwe daat daar weij je niet ghenogh voor kunne belone en doe gooyde hij het briefie op het vuur en sey laadt se nou soo veel soecken als se willen. Daar was bei seyn vrou en sijn neef Schoonheidt en in mijn presentie en hij sey daarna dat hem de heeren gesuspendeert hadden: mijn neef kan dogh niet tegen mijn verclaren, want hij was bangh en wou heen gaan omdat hij vreesde dat hij sou moete sweren”.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1911 | | pagina 95