151 liet Seminarie Hageveld. van de aan de „Baey de Todos Galand. (Fred.) Nog iets ter aanvulling. (Pastoors St. Jacobs parochie) 1895. 230. Calcar. (Mevrouw van) 1908. 339. Caldrijn. (Nicolaas) 1906. 276. Calff. (Jacobus) Gewezen fiscaal Santos”. 1910. 11, 55. Calisch. 1904. 398. (n.). Calisch. (E. M.) 1904. 122. Calisch. (S. M. N.) 1904. 225. (n.). Calkoen. (Andries) 1910. 303. Calkoen. (Jhr. G. G.) Het Binnenhof. 12471747. 1902. 35. Calkoen. (Jhr. G. G.) De Gevangenpoort of Voorpoort van den Hove. 1906. 1. Calkoen. (Jhr. G. G.) Tuinen, voorheen in en om het Bin nenhof (met toelichtende aanteekeningen) 1903. 144. Calkoen. (teekeningen van Jhr. G. G.) 1905. 448. (n°. III) Gallier. (Edwart) 1910. 86. Gallier. (A. J.) professor aan 1902. 23. Calslagen. Jonkvrouwe Agniete Coppier van) 1910. 53. Calslagen. Jhr. Jacob Coppier, Heer tot 1903. 378. Gambier. (E.) dir. H. Tram Mij. 1905. 180. Gambier. (De erfgenamen van Jacobus) 1902. 214. Gambier. (Mr. Jacob Jan) 1898. 243. Gambier. (Jan) .Franse Craemer”. 1908. 24, 85, 86, 87, 88 Gamer. (Mr. Jan Vrederick van der) 1906. 61. Camerlinc. (Pieterkijn die) 1907. 231. Camerling. (Nicolaes) raadsheer. 1902. 367. (n. 4). Camerlingh. (H.) Luitnt. 1904. 318. Cammaker. (Neeltgen.) 1902. 356.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 100