153 Walther Canoine. (Jacobus Anthonius) „Italiaens borduerwercker” 1908. 9, 46, 47. Canonnenstraat. 1910. 339. Canselarij v. d. Hove. 1902. 58, 59, 69, 72, 76, 92 en 147. Cantaloupenburg. 1910. 277, 278, 338. Cantenayster. (Caetje de) 1908. 391. Canters. (Frans) 1903. 95. Canters van Doodewaard. (Willem) 1889. 107. Capadose. (Mr. A.) 1907. 207. Capadose. (Dr. Em.) 190 110 (n. 2), 116, 390 (n.). Capella [Capellen]. Aechte de [Agatha], 1902. 351. Capella. (Annetje de) 1902. 351. (n. 2). Capella. (Geertruyt de) 1902. 351. Capella. (Lijsbeth de) 1902. 351. Capella. (Pieter de) 1902. 351. Capella. (Pieters van) Procureur. 1901. 253. Capella. (Mr. Cornells van der) [procureur]. 1902. 319 350 (n. 2). Capellen. (Baron van der) 1908. 359. Capellen. (Jan van der) deurwaarder. 1902. 344. Capellen. (Pieter van der) 1902. 305, 352. „Capenburch”. 1901. 32. 1902. 82, 87, 88. Capentes de Westerbeek. (De douair. van Adriaan) 1903. 411. Cappel. (Gerard Albert) 1908. 247. Carbentus, zilversmid. 1907. 418. 1 arbentus. (Aquarel van H.) 1905. 144. Carel, Cipier te Middelburg. 1906. 104. Carel Reinierszkade. 1910. 359. Carillon, (A. C.) Portug. Isr. Predikant te Amsterdam. 1904. 116.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 102