154 Schieland. 1902. 8. enz. 1901. 297. den Heiligen) 1902. 19. Carlier, (Nicolaas) rentmeester van Carnebeecq. (Jan van) 1901. 123. Carnisse. (Reinier Pauw Heer van) 1906. 349. Carolinenburg. 1904. 108. Carolineburglaan. 1892. 16. Carolus. (Mgr.), Graaf Belgrado Carolus Borromeus. (Zusters van Carolus Borromeusgesticht. (St.) 1901. 307. Caron, (tooneelspeler) 1904. 408. Caron. (Francois) [Predikant]. 1898. 202, 206. 1901. 124, 178. Caron. Modemagazijn van 1906. 433. Caron. (Nicolaas) 1902. 345, 375. Caron. (Noel de) 1900. 235. Carp. (William) 1889. 621. Carpentier. (Anna) 1908. 382. Carpentierstraat. (de) 1910. 359. Carpier. (A.) Directeur van den Schouwburg. 1904. 418, 419. Carré. (Mr. Diederik) 1908. 306. Carré. (Mr. Jan Anthonie Jacob) secretaris van schepenen. 1908. 235, 237, 267, 306. Ca(r)rion, (Nathan) 1911. 17, 63, 75. Cartesiusstraat. 1910. 369. Cartesius-dwarsstraat. 1910. 369. Cas. (Jan Gerritsz.) 1906. 154. Casembroot. (Jhr. Carel) 1903. 417. Casembroot. (Jhr. Johan) 1897. 166. Casembroot. (Leonardt de) 1901. 182. Casembroot. (Maria de) 1901. 146. Casembroot. (Reinier) Commies. 1897. 124, 165. 1903- 320, 348, 415.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 103