SI 155 Casembroot. (Jhr. Samuel) Heer van Ter Moese, oud Luit.-kolonel. 1897. 165, 166. 1903. 285, 312, 417. Casembroot, Heer van Ter Moere. (Woning van Jhr. Samuel) 1897. 166. Caseydestraat. 1910. 325. 1911. 155. Carsten. (Dr. B.) 1905. 6. Casino. 1904. 18. 1908. 370 e. v. Casino. (Société du) 1908. 359. Casius. (Julius) Burgemeester. 1901. 180. Cassel. (Machiel van) 1903. 246. Cassiopijn. (Gerrit de) 1901. 120. Casteele. (Ds. Abraham Thierry) 1903. 351. Casteele. (Mr. Jacob Carel van de) 1908. 251. Casteele. (Pieter van de) 1911. 319. Castelenije van den Hove. (De) 1908. 95, 316, 317. 318, 321. Castre. (De Heer van) [onder Stadhouder] 1902. 94. 1903. 152. 1911. 140. Castro, (de) 1911. 42. Castro [Gastere(Camille de) Med. Doctor. 1901. 234. 251. 1905. 16. Castro. (Isaac Henriques de) 1908. 246, 256. Castrop. (Hendrik van) 1898. 243. Casuariestraat. 1897. 145. 1910. 275, 292, 293, 294, 341. 1911. 194, 268, 273, 276, 345. „Casuaris”. (Huis genaamd de) 1910. 292, 293, 294, 341. Cataracte. (Operatie van een in 1628. 1908. 97. Catarina Hubrechts. 1908. 116, 117. Catechismus. (Het liefdewerk de) 1902. 28. Cater. (Cornells) 1901. 239. Cats. (Abel van) 1907. 416.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 104