160 van Dordrecht. (Broeder) 1906. 51. Swolstraat. 1910. 359. Christiaan Bruningsstraat. 1910. 364. Christiaan de Wetstraat. 1910. 361. Christiaenze [Corstyaense] (Jan) scherprechter). 1891. 98, 99. 1906. 138. Christoffel Augustijn Christoffel van Christoffelsz. (Aernt) Chirurgijn. 1901. 254. Christoffelsz. (Claes) apotheker. 1901. 261. Christoffelsz. (Vincent) Apotheker. 1901. 261. Chijs. (Anna van der) 1902. 404, 406. Cikot. (Firma) 1905. 292. Cilliersstraat. 1910. 361. Cingelenbergh. (Dirck van) 1911. 184. Cipiers van het Hof. 1906. 1 en vlg. passim. 240 en vlg. Citadel. (De) 1910. 326. „Citroentje”. (Het) kroegje. 1906. 433. Fitters. (Jkvr. Josina Clara van) 1903. 320, 416. Fitters. (Jhr. Mr. Laurens de Witte van) 1908. 255, 257. Fivits. (Maria Elisabeth) 1903. 422. Flaech. (Jan Flaesz. de) 1902. 321 (n. 2). Flaes den Smit. 1907. 231. Claes die Waal. 1907. 340. Claes Aerntsz, notaris. 1902. 348. Claes Andriesz. 1906. 19. Claes. (Annetie) 1908. 106, 107. Claes. (Annetje) vrouw van Cornells Moerlant. 1908. 29. Claes Christoffelsz., apotheker. 1901. 261. Claes Claeszoon. 1907. 339. Claes Gerbrandstraatje. 1910. 278. Claes Ghijszoen. 1907. 258 (n. 1). Claes Jacobsz., Chirurgijn. 1901. 255.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 109