Bl 161 11 ,w van Spanbroek, notaris te Ob- Claes Jacobss. Mr. timmerman. 1908. 94. Claes Jansz. (Heemraadsbode (n. 1), 339, 390 en 432. Claes Jorisz., timmerman. 1907. 390 en 432, Claes. (Lijsabet) 1908. 93. Claes Neel. 1907. 256 (n. 2). Claes Nelen zwager. 1907. 287. Claes Nellenz. 1907 287. Claes Oetgiersz., Apotheker. 1901. 264. Claes Olmerszoon, voller. 1907. 339. Claes Pietersz. [Notaris], 1902. 324. 1907. 280. Claes Wouterszoon, voller. 1907. 339. „Claes van Voirburchs woninge”. 1903. 378. Claesdr. Adriaentge). 1909. 68. Claesdr. (Margarita). 1902. 405. Claesdr. (Trijntgen). 1902. 359. Claesdr. [Ariis dr.] (Wendelmoet). 1906. 58. Claesz. (Adriaen) [Apotheker1901. 261. 1907. 286. Claesz. (Cornells) schilder. 1902 169 (n.), 93, 173 (n.), 102. 1903. 156. Claesz. (Cosmas) baljrr dam. 1902. 323. Claeszoon. (Dirk). 1907. 339. Claess. (Frans); molenaar. 1910. 3, 33, 35. Claesz. (Harper) voller. 1907. 344. Claeszoon. (Hendrik) voller. 1907. 284, (4 b), 339. Claesz. (Jacob). 1907. 277 (n. 1). Claess. (Jan). 1908. 112. Claeszoon. (Jan) voller. 1907. 339. Claesz. (Jan) [cipier], 1906. 68 en 240. Claesz. (Jan) Pastoor te Voorburg. 1903. 302. van Delfland) 1907. 277

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 110