169 de haven, (permanente) 1906. 358. 51 het) 1908. 229, Commissarissen Commissie van Commissie voor Commissie Wethouderen. (Leden van Comité van 231, 234. Comités van de Municipaliteit. 1908. 235, 237. Comités Palatini Paltsgraven]1902. 382384. Comités uit den Raad der Gemeente. 1908. 227. Commenicq. (Dr.) 1901. 124. over de Notarissen. 1907. 36, 37. Fabricage. 1908. 250. voor d’Heer van Zuylichem, als Raedt en Reeckenm1-. van Sijn Hooch1”. 1897. 225. Commissie van toezicht op de R.-K. scholen. 1902. 17. Commissie tot verpleging der Israëlieten in en buiten ’t gasthuis te ’s-Gravenhage. 1891. 60. Compagnie van den Heer van Chastillon. 1906. 110. Comparitiegeld. 1908. 274. Comte. (Charles) 1905. 72. Comte. (Francois le) 1903. 307. -.Con Animo”. (De gemengde zangvereeniging) 1908. 366. Conciergery van den Hove. 1902. 95, 97, 118'. Conferenciën. (Geestelijke) 1902. 15. Coninck. (De) 1906. 152. Coninck. (Frans Tyelmansz.) 1893 111. 1907. 145. Coninck. (Frederik de) 1911. 302. Coninck. (Jacob de) 1911. 278. Coninck. (Jan de) 1911. 362. Coninck. (Maerten Tielmanszoene de) 1907. 145. „Coninck van Schodtlant”. (De) herberg. 1908. 108. Conincxbergen. (Clara van) 1908. 387 e. v. Coning. (Nicolaes) 1908. 8, 43. Coning. (Gerrit de) chirurgijn. 1908. 120.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 118