XI. lijker het tevens werd, daarin iets terug te vinden, dat men zich herinnerde, of zich te vergewissen óf in al die jaren iets of iemand in de boekjes behandeld werd. Na den jaargang 1900 was wel een index op alle deelen sedert 1889 verschenen, en was elke nieuwe jaargang van een uitvoeriger klapper voorzien, maar het werd hoog tijd dat de samenvatting daarvan eens werd ondernomen. Toen na den jaargang 1910, en tijdens de voorbereiding van dien van 1911, de heer Morren als redacteur aftrad en de ondergeteekende hem opvolgde, stond het bij dezen vast, dat het oogenblik voor dat werk nu was gekomen. Met den jaargang 1913 toch gaat ons jaarboek weder een nieu we serie in: sluiten wij dus de oude af met bruikbare registers. Men vindt er vijf. Eerst een systematisch, bewerkt door ondergeteekende, die, om de bruikbaarheid te ver- hoogen, bij elk artikel in enkele woorden den inhoud ervan heeft trachten weer te geven. Daarna een alfabetisch van personen en zaken dooreen, een samenvatting van alle tot nu toe verschenen jaarregisters en van het tienjarige van 1900. Het ging niet aan het geheel opnieuw te ver vaardigen, en zoo zijn misschien eens gemaakte fouten det hersteld. Toch zal dat niet vaak voorkomen: bij het veelvuldig gebruik dat ikzelf van die jaarregisters tot nu ioe gemaakt heb, is mij maar zéér, zéér zelden een fout oorgekomen. De afschriften van al die jaarregisters waarvoor ik de zéér gewaardeerde hulp erlangde van een iertal ongenoemden zijn zelf alle met die registers ecollationneerd, bij het persklaar maken moest door mij ■ovendien nog menige plaats weer worden nageslagen, ooral waar zij personen betrof meermalen in de ver-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 11