I fl I IB 173 St. Elisabeth klooster. van Pieter. Cornelisdr. (Maritgen) moeder van 1902. 400. Cornells dr. (Neeltje) 1911. 367. Corneliszoon. (Aris) notaris. 1906. 302. Cornelisz. (Aernt) Chirurgijn. 1906. 78. Cornelissen. (Claes) 1906. 51. Cornelisz. (Cornells) pastoor te Voorburg. 1903. 302. Cornelisz. (Cornells alias Jongeneel) reeder. 1911. 376. Corneliszn. (Gerrit) 1902. 373. Corneliszn. (de huisvrouw van Heijndrick) slootmaecker. 1902. 344. Corneliszn. (Huych) biervoerder. 1902. 331. Cornelisz. (Jacob) 1893. 110. 1907. 277 (n. 1). Cornelisz. (Jan) pastoor. 1903. 448. Cornelisz. (Jan) schout te Voorburg. 1903. 265 en 305. Cornelissen. (Lenaert) kuiper te Zoeterwoude, prediker. 1903. 47. Corneliss. (Lenert) 1908. 111. 112. Cornelisz. (Peter) 1906. 96. Corneliss, (genaamd den Baes) de erfgen. 1903. 351. Cornelisz. (Steven) 1907. 285 (4b en 5). Corneliszn. (Mr. Thomas) notaris. 1902. 355. Cornëliszoen. (Willem) 1907. 284 (4b). Cornelius. (Broeder) 1901. 289. Cornets de Groot. (Mr. Hugo) 1902. 277. Cornillot, Professor in de Natuurkunde. 1904. 401. Corps de Garde voor de Ruiterij in den Haag. 1902. 120. 1908. 198. Corput. (de wed. van den kapt.) 1901. 12-1. Corradini. (Circus) 1908. 371.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 122