i J TT 174 voor Dagbladen. (Nederlandsch-) Correggie. (Silvester) 1901. 144. „Correspondentie”. (Contracten van) 1908. 259, 268, 271, 276. Correspondentie-bureau 1904. 226. Corret. (Nicolaes) wapenmaecker. 1908. 77. „Corstanjeburg”. 1901. 331. Cort. (Jan) 1902. 321 (n.). Gort. (Jannitgen Florisdr. de) 1902. 405. Cortewille. (Philips van) 1902. 332 (n. 3). Cortgene. (Heer van) 1907. 425. Cortjes. (J.) 1905. 70. Cortwil. (Willem Cornelisz.) 1903. 305. Corner. (Gerrit) acteur. 1904. 356. Corver. (Marten) 1904. 355. Corvers. (Joannes) Pastoor. 1901. 275, 277. Corvinck. (Cathrijne Heyndriksdr.) 1902. 355. Corvinck. (Mr. Cornells) secretaris van Naaldwijk. 1902. 354, 355 (n. 2). Corvinck. (Mr. Joost) 1902. 319, 320, 355. Corvinus. 1903. 37. Cosfeldt. (Jan van) 1908. 61. Costa, (dhr. Abraham Suasso da) 1903. 272. Costa Geronimo Nunezda. 1899. 447. Costa. (Rachel of Leonora Suasso da) 1903. 298, 430. Costastraat. (da) 1910. 368. Coste. (Jacob Tellis la) 1911. 48. Coster. (Cornells) 1903. 385 (n. 2). Coster. (Jacob Jansz. de) 1906. 48. Coster. (Pijeter Gravels) 1910. 48. Coster, (de wed. van Salomon) 1901. 180.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 123