181 Coebelf. (Dirck) 427. Cruesincks of Kroesing. (Elisabeth) 1903. 267. Cruesincks of Kroesing. (Francois) 1903. 267. Cruesincks of Kroesing. (Hendrik) 1903. 267. Cruesincks of Kroesing. (Mr. Jacob) 1903. 267. Cruesincks of Kroesing. (Sandrina) 1903. 267. Cruyswijck Outziers. (Petrus) 1907. 385. Cruijt. (Catharina) 1910. 273. Cruijt. (Claes) 1910. 273. „Cruythoff”, van den Hove. 1903. 156. Crijn Arentz., houtzager te Wassenaar. 1908. 88, 89. Crijnen. (Davit) herbergier. 1908. 95, 96. Crijnen. (Jan) Bakker. 1901. 137. Crijnen. (Keeltje) 1901. 180. Cuebel van der Loo. \Zic Cobel en 1903. 401. Cuebels. (Anna) 1903. 401. Cuebels. (Mr. Franchois) 1903. 401. Cuilenburg. (Heer van) 1900. 293. 1902. 190. 1907. 422. Cuilenburg. (Glasraam van den Heer van) 1907. 427. Cuilenburg. (Van) Kunstschilder. 1904. 360, 388. Culemburg. (Van) 1900. 293. Culenborch. (Agatha van) Vrouwe van Raephorst. 1902. 403. Culenborch. (Jan van) 1911. 147. Culenburch. (Henrica van) 1902. 400. Cunaeus. (Overste) 1907. 353. Cunaeus. (Willem) 1905. 185. unes. (Frederik Marten) te Voorburg. 1903. 340 en Cunes. (Johan) 1906. 243. unes. (Marten) te ’s-Gravenhage. 1903. 427. Cuningham. (Elisabeth) 1903. 271.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 130