182 van Deventer. 1905. 260. Cuper. (Mr. G.) Burgemeester Cupus. (Petrus) 1903. 43. Cnpyff de la Berandiere. (Francois de) doctor theologie en bedienaer des Godtlijcken woorts” van de Frarische brigade te velde. 1897. 166. 1903. 356. Curiël. (Mozes). Anders gezegd: Geronimo Nunez Da Costa. 1899. 447. Cuser. (Willem) 1901. 66. Gussy. (Anna Petronella Wilhelmina) 1903. 351 (n.). Cussy. (Jean Antoine André) 1903. 351 (n.). Cussy. (Ds. Jonathan) 1903. 351. Custere. (Michiel Hartman de) 1906. 340. Cuyck. (Wapen van) 1907. 415. Cuyck. (Jan) 1901. 174. Cuyck van Mierop. (Anna van) 1903. 354. Cuyl. (Alijt Jansdr. van) 1902. 349. Cuyl. (Jan van) Kanunnik en pastoor. 1902. 357. 1903. 135. Cuyl. (Margarieta van) 1903. 358. Cuijlenburg. (Margaretha van) 1902. 166 (n. 84). Cuylenburg. Agent. 1901. 180. Cuyp. (Claes Jacobsz.) 1902. 349, 357. Cuyp. (Frans) 1902. 357 (n. 3). Cuijper, doctor. 1910. 134. Cuijper. (de wed. van Frans Janss) 1901. 129. Cuyper. (Jan) 1903. 307. Cuyper. (Johan) 1906. 129. Cuyper. (Johan Hendrikus) med. doctor te ’s-Gravenhage. 1903. 282 en 414. 1908. 404. Cuyper van der Sa. (Frans Jacobsz.) 1900. 380. Cuijpers. (Firma) pianofabrikanten. 1904. 272.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 131