nKXKKiWKK 186 440. en 278 (n.). 1907. Daniëlszoon. (Jacob) 1907. 340. Daniston. Zie Denistoun. Dank adres aan Prins Willem V in 1782. 1909. 88, 92. Dankmeyer. (Schilder) 1907. 196. Dannery, to’oneelspeler. 1904. 381. Dansschool van Knuppel. 1906. 438. Dansser. (Beukel Henricus den) notaris en procureur voor het gerecht in den Haag. 1903. 279 en 413. Dario. (Floris) 1910. 67. Darthuyzen. (Ryck van) 1903. 265. Dassel. (M. E. M. v.) 1908. 306. Dassevael. (Griffier v. h. Staatsbewind) 1905. 210. Daubing. (Richardt) borduurwerker. 1910. 63. David Blesstraat. 1910. 365. Davids. (Saertje) 1901. 166. Davrance. (Jean Jacobus) inr. koetsenschilder. 1911. 343. Dedel. (de erfgen. van den Advocaat) 1901. 180, 181. Dedel. Griffier. 1901. 118. en Burgemeester. 1901. 186. Dedel. (Johan) Schepen 1908. 398. Dedel. (de erfgen. van den burgemeester) 1902. 267 (n.). Dedel. (Johannes) Raadsheer. 1897. 19. Dedel. (Salomon) postmeester. 1902. 268, 278 (n.). 190" .165, 191. Dedel. (Willem Gerrit) 1902. 263, 265 156, 191, 192. Dedel. (Mr. Jan Hudde) 1901. 332. 1902. 265, 267 (n.), 278. 1907. 156 (n. 1), 190, 191, 192. Deel. (Anthonie) 1907. 37 en 38. Deelen. (Schilderij van Dirk van) 1905. 397 en Deelen. (Hendrick) 1902. 282. 1909. 72.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 135