189 96. 1907. 95. 113. 1894. en 402. Deportier. 1904. 419. Depoix. Sr.) 1904. 381, 383, 395 Deramont, (Tanneken) 1903. 310. Deris, tooneelspeler. 1904. 395. Derksen. (broodbakkerij van) 1904. 277. Dermout. (Ds. Isaak Johannes) 1904. 75 en Desalle. (Anastasie Josephine) 1908. 347. Des Marets (Waalseh Predikant) 1906. 342. Desen Burch” (uithangbord) 1903. 432. Desengijn. (Romain) schoenmaker. 1910. 41. Dessauer. (J. H.) Directeur van de Nederl. Opera. 1904. 367 en 397. Destré. (J. J.) schilder. 1905. 55. Destrée. (Organist) 1907. 96. Desuiten. (L.) Directeur van den Schouwburg. 1904. 419. Deutecom. (Truy van) 1908. 388 en 390. „Deutsche Evangelische Kirche”. 1904. 93. Deutz. (Vrouwe Agneta) 1901. 330. Deventer. (Hendrik van) med. doeter te ’s-Gravenhage. 1892. 11 v.w. 1897. 318. 1901. 177, 223. 1902. 255. 1903. 140, 269, 303, 307, 312, 313 en 428. 1910. 32, 283, 284. Deventer. (Jacob van) 1894. 113. Deventer. (Dr. Hendrik van) Bijdrage tot zijne geschie denis door Dr. R. Krul. 1897. 318. Deventer. (J. van) schilder. 1905. 56. Deventer. (Plattegrond van Jac. van) 1905. 435. Deventer. (Dr. S. van) raad van Indie. 1909. 348. Deventer. (W. A. van) schilder. 1905. 56 en 65. Dever. (Joost) 1900. 360.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 138