190 oca'at. 1901. 181. geen Kinderhuis. 1910. 323. de) in het West en 391. de familie) 1903. 137. Deville. (Mad.) tponeelspeelster. 1904. 408. Deyl. (Arent Centen van) metselaar. 1910. 82, 83. „Deyl”. (Huis den) 1897. 351. 1907. 208. 1908. 342, 355. Deyl. (Pieter Jacohsz.) 1911. 329. Deym, (Claes) schipper. 1902. 359. Deijm. (Cornells Dircxszoon) 1902. 351 Deym. (Geslachtswapen van Deym. (Dirck) 1907. 309 (n. 2). Deym. (Jan) 1911. 24A Deyni. (de wed. en Deym. (Joris) 1911 Deym. (Mr. Maertc Hof van Hol land. 1902. 359. ±908. 36, oó, 103. 109. 33, 62. 1910. 88. Deym. (Simon) 1902. 359. Deym. (Mr. Willem) 1902. 319 en 359. Deyn, Willemsz.) (Dirck) 1907. 309. Diaconessen-gesticht. 1905. 22. Diaconessenhuis in de Kazernestraat. 1904. 89. Diaconessen-inrichting aan de Laan van Meerdervoort. 1904. 89. Diaconie Oude Vrouwen en Diaconie van Vlissingen. (Huisje van einde. 1908. 7 en 39. „Diamantmolen”. 1901. 172. Diatz van Vivano. (G. G.) Directeur der Artie. School. 1904. 317. Dibbets. (H.) 1904. 409. Dibbets. (Dr. J. D.) 1904. 96. Dichtkundig genootschap „Kunstliefde spaart vlijt”. 1908. 365.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 139