19] cn 224. 1624. 1909. 37. Dicten. (Tlieodorus) 1900. 390. Didot, tooneelspeler. 1904. 412. Diefstal van de diamanten van Prinses Sophia. 1907. 129. Diefsteen. (de) 1901. 54, 152. 1903. 198. 1906. 8, 13. 1909. 202, 203. Diekamp. (P. C.) 1906. 406. Diemen. (Mr. Christiaen van) Duytsche schoolmeester. 1908. 16 en 64. Diemen, (van) majoor. 1906. 323. Diemenstraat. (V 359. Dienderspoort. 19 Dienderswacht aai >rt. 1906. 335. Dienderswacht eu di. tisje. 1906. 30, 192 Dienstbode. (Getuige omtrent eene) in Dienstcontracten. (Militaire) 1910. 9, 10, 4951. Dienstregeling Holl. Spoor 1847. 1910. 385. ..Dient Elkander”, (het gebouw) 1904. 72. Diepdalle. 1904. 421. Diepenburch. (Claes van) 1900. 360. Diepenburg, (het leen) 1896. 256. 1900. 328, 329. Diepenburg. (Gijsken van) 1896. 258. Diepenhorst. (Mr. Aelbrecht Jansz. van) Chirurgijn. 1901. 254. Diepenhorst. (Mr. Pieter van) Kanunnik. 1903. 135. „Diepwater”. (Het) nabij Yarmouth. 1906. 353. Dierekens. Zie ook Dierquens. Dierekens. (Secretaris) 1906. 303. Dierentuin. 1904. 50. Diergaarde van Prins Willem V. 1909. 361. Dierquens. (de Wed. van den Baljuw) 1902. 267 (n.). Dierquens. (Anna Maria) 1908. 301.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 140