92. 194 en 283 (3C). Dinter. (Catharina van) 1903. 352. Diocesaan. (Vereeniging v. R. K. onderwijzers) 1902.32. Dionysus. (Broeder) Overste. 1901. 307. Directeur-général de la police. 1905. 229. Directeuren der geschutgieterij (18141892). 1895. 117. Dirck. („die Maebre”) 1906. 40. Direk van der Poerte, cipier. 1906. 13 en 240. Dirrick Airntsz. 1907. 282 (2). Dirck Adriaensz., Dirck Bouwensz. 1 Dirck Claeszoon. 1 Dirck Engelbrechts Dirrick Evertzoen. 1907. 282 (3b) Dirk Florin, schilder. 1901. 220. Dirk Hoogenraadstraat. 1910. 379. Dirck. (Jan) 1907. 339. Dirk Janss., Chirurgijn. 1901. 255. Dirck Kerstant Gerytszoen. 1907. 286. Dirk Meeuszoen. 1907. 339. Dirck Pietersz. 1901. 231. Dirck Willemsz. 1909. 18, 68, 69. Dirckgen. Heyndriexdr. 1909. 68. Dircxsdr. (Aeftje) 1909. 68, 70. Dircx. (Adriaentje) 1910. 283. Dircxsdr. (Annitgen) 1908. 113. Dircxdr. (Catharina) 1902. 398. Dircxdr. (Jannitgen) 1902. 388. Dircxdr. (Lijsbeth) 1902. 388. Dircx dr. (Willemtgen) 1909. 68, 70. Diercks. (Claes) 1906. 20. Dircxz. (Cornelia) 1909. 68, 70.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 143