195 en 290. 1910. Dircx. (Cornells Cornelisz) 1903. 417. Dircxz. (Ever [drapenier] 1907. 281 (2) 179, 180, 198, 199, 200, 201, 214. Dircks. (Mr. Gysbrecht) 1902. 321. Dirricszoen. (Henrich) 1907. 339. Dirckx. (Jaapje) 1911. 15. Dircsz. (Jan) [koster te Woerden] 1906. 49. 1907. 258 (n. 1). Diericxz. (Jan) Schoenmaker. 1901. 243. Dircxsz. (Jaspar), cleermaker. 1902. 344. Dircxsz. (Pieter) [hoefsmid] 1907. 287. 1909. 10, 43, 44. Dircx (Poes) 1903. 403 (n.). Dirckx. (Ysbrant) 1906. 446. Dirksz. (Willem), de ,,roode cuyper” nit Utrecht. 1906. 56. Dirks. (J. .J. Backer) Cornells Cornelisz Jol, bijgenaamd Houtebeen. 1895. 5. Dirkse. (Martinus) 1903. 325 en 388. „Disch”. 1907. 249. Dischbein (N. S.). 1908. 340. Dispontijn. (Carel) koperslager. 1910. 71. Dispontijn. [Carel] procureur. 1901. 157. 1906. 300. „Distinctivteeken” voor de leden van den Raad der ge meente. 1908. 229. Ditmar. (M.) 1906. 462. Ditmeijer. (Melchior) Pistoolmaker. 1901. 164. Dobbenz. (Willem) 1910. 200. Doctoren in de 16e eeuw. 1901. 229, 251. Doe. (Kaatje) 1903. 201. Doe Willemszoen. 1907. 281 (2). Doede. (Claes) 1903. 398.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 144