198 en 242. en 17® eeuw) Dohna. (Graaf van) 1911. 12, 13, 25. Dol. (Christoffel). Boekverkooper. 1893. 26. „Dol en Pesthuis”. 1903. 62. Doleerende gemeente. 1904. 91. „Dolfijn”. 1896. 137. 1898. 231. 1901. 123. 1906. 380, 445, 447. Dolhuis. 1905. 28 en 33. Dollegraafskamer. 1901. 30. 1906. 11. Dollen. (Arnoldus Miehielse v.) cipier. 1906. 151 Dolon. (de wed. van Johan) agent. 1903. 408. Dolre. (Willem Jansz. van) 1900. 326 (n. 2), 327 (n. 1). Domeinen van het huis van Oranje, door J. Kuyper. 1899. 345. Domeinen in het Westland. (De) 1908. 412 en 413. Domela Nieuwenhuis. (Dr. Ferdinand) 1904. 98. Dominica. (Zuster) 1901. 293. Dominicanen of Predikheeren klooster. 1907. 360. Dominicus. (Frans) 1908. 113. Dommanges. (Albert) 1904. 418. Dompière. (Mons. de) 1907. 424. Dompierre de Chaufepié. (Dr. H. J. de) Abraham Arnol dus van Looyen. 1894. 190. Dompierre de Chaufepié. (Dr. H. J. de) Zinnebeeldige voorstellingen op Oranje penningen. (16® 1899. 453. Dompierre de Chaufepié. (Dr. H. J. de) Zinnebeeldige voorstellingen op vredespenningen. (16®, 17® en 18e eeuw). 1900. 1. Dompièrre de Chaufepié. (Jeacques Henri de) Pasteur. 1904. 97. Dompmart. (Heer van) 1907. 424.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 147