201 76. een Haagsch drost te verhoogen” door: en 390. Doop van: Willem II. (Koning) 1909. 394. Doop van: Willem III. (Koning) 1909. 395. Doopboek van Eik en Duinen II (16961791) medege deeld door M. G. Wildeman. 1893. 87. Doopboek van de Kapel van Eik en Duinen (1690 1791) door M. G. Wildeman. 1892. 66. Doopsgezinden. (Vergaderplaats Vlaamsche) 1909. 2, 21. ..Door Eendragt ’t Zaam verbonden”. (De Typographische Vereeniging) 1908. 365 en 366. „Door welke zonderlinge middelen eertijds zijn traktement wist Eduard van Biema. 1908. 385. Dooremaal. (Dr. J. C. van) 1905. 26. Dooien. (Mevr. Mutsaersvan) 1902. 20. Doorenbos. (Dr. W.) 1909. 338. Doorman. (J. D.) 190-1. 206 (n. 1) en 225 (n.). Doorewaard. (H. Th.) Pastoor. 1901. 279, 280. Doorman, (boekhandelaar) 1905. 280. Doorman. (Generaal) 1905. 280. Doorn. (C. van) Uitgever. 1904. 265. 1905- 291- Doorn. (Otto van) capitein. 1908. 20, 75 en Doorn. (Ds. W.) 1904. 90. Doorn van Westkapelle. (Baron van) 1898. 130. Doorne. (Willem Cornelisz. van) 1902. 409. Doornick. (Jacob van) 1910. 307. Doornstraat. 1910. 383. Döpner. (Helena Juliana) 1903. 352 „Dordrecht”. 1901. 261. Dordrecht. (Christoff el Augustijn vanBroeder). 1906. 51. Dordrecht, (logement van) 1904. 7.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 150