LWBiaWK 204 405 Doublet. (Philippina) 1897. 24, 186. Doublet. (Philips) eerste meester van de Rekeningen en ontvanger-generaal, Heer van St. Annaland. 1897. 20, 25, 127. 1901. 137. 1902. 367 (n. 4), 406. 1909. 12, 13, 51,. 52. 1910. 256, 314, 340. 1911. 203. Doubletstraat. 1902 253. 1910. 231, 255, 355. 1911. 208, 264. Doucher. (F.) 1904. 189. Douderinge. (Francoyse) 1909. 12, 48. Doudijn. (Jan) 1902. 168 (n. 90). Doudijns. (Familie) 1901. 152. Doudijns. (Fiscael) 1901. 189, 223. Doudijns. (Willem) [Schilder]. 1901. 154. 1905. 64. Douglas. (Abraham). Ie raad en directeur-generaal van Ned.-Indie. 1908. 401 en 402. Douglas, (de wed. v. Abraham) 1903. 317 en 404. Douglas Abrahamsz. (Abraham) 1908. 402, 403, 404 en 406, 409. Douglas. (Abraham Albertus Theodoras) 1908. 403. Douglas. Jansz. (Abraham, agent bij de Staten-Gene- raal en baljuw en schout van Naaldwijk enz. 1908. 402 en 410—415. Douglas. (Abraham Silvis) 1908. 414. Douglas. (Majoor C. M.) 1908. 401. Douglas. (Elisabeth Sara) 1908. 402. Douglas. (Frans) 1908. 402, 410, 411 en 412. Douglas. (Geertruid Clara) 1908. 402 en 412. Douglas. (Mr. Jan Abel) advocaat voor het Hof van Hol land. 1908. 401, 402, 408 en 410. Douglas. (Jan Daniël) 1908. 414 en 415. Douglas. (Judith Johanna Sophia) 1908. 403 en —408.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 153