205 van Mg- van Dorp). van Josina Douglas. (Maria) [Wed. van Cornells van der Vorst] 189". 164. 1903. 298, 430. 1908. 401 (n.). Douglas. (Sara Luyeke wed.) 1906. 185. Douglas. (Theodoras) 1908. 414. Douglas. (Wed.) 1906. 185. Douglas van Breugel. (De familie) 1908. 401. DouglasLuyken. (Een gedegenereerde familie), door Th. Morren. 1908. 401. Dousa. (Janus) 1911. 13. Douzastraat. 1910. 380. Downing. (George) 1889. 60. Dozy. (Dr. G. J.) (Huishoudboek 1902. 1. Draaiboomen tot afsluiting van den Haag in 1679. 1901. 114. „Draak”, (de) 1901. 59 (n. 1), 145. Drabbe. (Georgius Franciscus) [Pastoor]. 1892. 43. 1901. 272. Drabbe. (de wed. van Jan Gijsbert), burgemeester van Bergen op Zoom. 1903. 341 en 412. Drabbe. (Mr. Tollius) 1904. 208. Dragonderspoort. 1911. 158. Drakenstein. (de echtgenoote) van )Jhr. Mr. Frederik Bodewijk Herbert Jan Bosch van) te Amsterdam. 1903. 365. „Drapeniers”. 1907. 255. Drapentier. [Trapentier]1901. 167. Draper. Zie Drapper. 1909. Draperye. (Keur op de) 1907. 345. Draperye. (Ordonnanciën en keuren )1907. 292 e. v. „Draperye” van den Haag. (De) door Dr. H. E. Gelder. 1907. 229. 1910. 173.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 154