208 Commandant van Nassau. Francois le) franse cramer. 1901. 1F5- van Groot Brittanniën. Drouot. (Firma) 1908. 343 en 344. ,,Druckerye” van de Staten. 1901. 151. Drukpers. (Censuur over de) 1907. 1 e. v. Drunen. (Johannes van) 1898. 32 v. w. 1908. 233 en 235. Druwe,stein. (Gerrit) bouwmeester. 1908. 146. Druijt. (Jan) 1897. 284. Druyvesteyn. (Gerrit van) 1908. 100 en 101. Dryfhout. (Mr. Antonie Gerard) lid van den Raad. 1998. 240, 241. 243, 244, 251, 265, 266, 280 en 300. Drijf fhout. (Bartholomeus Frans) architect. 1908. 149. 156, 158 en 183. Drijfhout. (Mr. Francois) 1908. 212 en 300. Drijffhout. (de erfgen. van Willem)1902. 214. Drijver, (de erfgen. van Jan Thomassen den) warmoezier. 1903. 370. Dubbelde Sleutels. (De) 1908. 95. Dubel. (F. K.) 1910. 268. Dubling Suerdfeger. (Willem Jacobus) 1908. 252 en 256. Duboisson. (Rosalie Antoinette Josephine. 1906. 410. Dubourg. (Schilder) 1905. 55. Dubuis. 1904. 396. ,,Duc de Modena, (het huis gena.) 1903. 223. Duchastel de la Hovarderie. (Henri Eugène Fortune, graaf) 1910. 277. Duehateau. (Mevrouw) 1901. 297. Duchesne. (Mathurin Blandin) Capn. en van de dragonders van Zijn Excell. Grave 1903. 305. Ducq. (de wed. van Dudley Carleton. (Ambassadeur 1907. 20.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 157