209 Maasdam. 1900. 1903. 86. 14 van der) Heer van van der) 1911. 330. van der) 1907. 381. van der) Heer van Rijswijk. 1900. 271. van der) 1900. 32. Duel in 1800. 1900 221. Duel tusschen van Heeckeren en Drevon. 1895. 43. Duffels. (P. F. J.) pater. 1901. 283. Dufour. (L.) Ingenieur der Staatsspoorwegen. 1905. 174. Duif. (Johanna van der) 1903. 427. Duifhuis. 1901. 218. Duin. (A. J. Baron 31 n. 1). Duin. (Adam Duin. (Jacob Duin. (Nicolaas Duin, (P. W. Duindal. 1907. 228. „Duin- en Veldzicht”. (Uitspanning) 1904. 15. 1906. 350. 1907. 213. Duinen, (van) [Duynen] oud-burgemeester. 1898. 233. 1903. 27, 197. Duinoord. (Villa) 1910. 326. „Duinrust”. 1910. 320. Duinstraat. 1910. 326, 375. Duinwaterleiding. 1904. 17. Duinweg. 1910. 375. „Duinweide”. (De bouwonderneming) 1908. 347. Duinzicht. 1901. 331. Duitsche kerk. 1910. 250. Duitsche Tooneelisten. 1906. 381. Duitschland. (Jozef II keizer van) 1909. 99. Duitz. (Maria) 1903. 312. Duivenvoorde. (Philips van) Dujonc. (Jules) 1908. 368.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 158