66 Aerntsz. (Mr. Heynrick), Doctor in de medicijnen. 1901. 251. 1906. 70. Aerntsz. (Jan) 1907. 289. Aerntszoen. (Wed. Jan) 1907. 286. Aerntszoen. (Pieter) 1907. 286. Aerntszoen. (Roel Willem). 1907. 286. Aertss. (Johan van) 1902. 358 (n. 6). Aesche. (Andries van) 1902. 324. Aesthetica. (Letterkundige Vereeniging) 1906. 411. Affuithuis. 1900. 306. Afzanderij van Dekkersduin. 1898. 128. Agatha, Jacob Stalpaerts dr. 1901. 329. Agé. (Joh. Franciscus Jacob d’), boekyerkooper, 1903- 247. Agnes. (Conferencie van de Heilige) 1902. 16. Agnes. (Zuster) 1901. 293. Agnesstraat. 1910. 351. Agneta Pieters. 1901. 121. Agnietenklooster. (St.) 1910. 270. Agten, (Andries van), kastelein. 1906. 380 en 381. „Agterhoff” van het Hof. 1903. 349, 370. Aguilar. (Firma Antonio) 1908. 343. Ahmed Réschid Beij, secretaris van de Turksche legatie. 1908. 343. Aicard. (Jean) 1909. 339. Ailbrecht Gilliszoen. 1907. 339. Airntsz. (Dirrick) 1907. 282'(2). Aken. (Van), antiquair te Leiden, 1909. 273. Aken. (Jan van) 1908. 120. Aken. (Mr. Pouwels van) 1906. 30. Akerlaeck. (Francoys van) 1908. 51 en 52. A herland. (het) 1889. 68. 1903. 154. 1911. 168.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 15