212 360. 1904. 387. 178. van der) Duyck. (de dochter van den raadsheer) 1901. 136. Duyck. (Rekenmeester) 190". 389. Duyck. (Wed. van den rekenmeester) 1907. 430. Duijcken Potter van der Loo. 1902. 377 (n. 2). Duyckenburch. (Heer van) 1909. 67. Duyeren. (Diedolf van) 1910. 296. Duyff. (Jan Splintersdr.) 1901. 264. Duyfhuis. 1903. 279. Duyfhuijs. (Dirk) 1903. 413. Duyfhuis. (J. v.) [architect] 1903. 349 en Duyfhuys. (Nicolaes)1911. 293. Duyfhuys. (Oude) 1901. 60 (n. 3). Duyfhuijs. (Pieter) 1903. 413. Duyfhuys, timmerman te ’s Gravenhage. 1903. 321. 1909. 358. „Duyfken”. (het) 1901. 115. Duyn. (Van der) 1904. 419. Duyn. (Jhr. Adam van der) [Ambachtsheer tot Rijswijk] 1902. 406. 1903. 375 (n. 1). der) 1901. 184. 1911. 212. der) 1903. 290 en 406. van der) 1905. 30. van der) 1903. 290 en 406. van’s Gravemoer. 1901. 142. Duijn. (Alydt van Duyn. (Anna van Duyn. (Arnout Joost Baron Duyn. (Cornelia Duijn. (van der) Heer Duijn. (Mark van) Deurwaarder. 1901. 263 (n. 3). Duyn. (Willem van der) 1903. 290 en 406. Duyn. (Willem Hendrik van der) 1903. 290. Duijn. (Willem Joostz. van der) 1902. 400. Duyn van Maasdam. (Arnout Joost, baron 1911. 339. Duyndam. (Simons) landmeter. 1908. 177 en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 161