rf.wT 216 Eempden. (Jan van) 1906. 51. Eemskerke. Zie Heemskerk. „Eemwijk”. 1903. 279, 280, 382. „Eendracht”. (Kalk- en Steenbewerkersgilde) 1902. 31. „Eendracht”. (Schildersgilde) 1902. 31. „Eendragt maakt Magt”. (Diligence-onderneming onder de zinspreuk) 1909. 287. „Eenhoorn”. (Den) of „den Hoorn”. 1903. 453. „Eenhoorn”. (De) daarna „Zuyderloo”. 1903. 283, 354. „Eenige vraagen den Heere Jhr. Onno Zwier van Haren” voorgesteld enz. (brochure). 1907. 14, 25. Eereburger van ’s Gravenhage en Rotterdam. 1894. 84. Eerelman. (O.) 1905. 84. Eerlick. (Joost) cantvercooper. 1901. 144. „Eerste woning”. (De) [herberg]. 1907. 205. Eeuwigdurende Aanbidding. (Vereeniging van) 1902. 20. Eeuwsum. (Anna van) 1902. 404. Eeuwijck. (Mr. Gijsbrecht van) 1902. 323. Eewout Hugenzoon. 1907. 339. Effen. (Justus van) 1906. 393. Egberts. (Alijt en Jannetjen) 1902. 360. Egberts. (Anthonis) Notaris. 1902. 319, 320, 348, 360. Egeling. (Dr. L. J.) 1905. 6, 17, 38. Eger. (Wijk-evangelist) 1904. 71. Egeri genaamd „Bierts” (Jannetje van) 1906. 149. Eggens. (Bartholomeus) 1908. 193. Eggers. (Bartholomeus) 1895. 73. 1900. 194. Egmond. (Abt van) 1909. 215. Egmond. (Anna van) 1899- 48. Egmond. (Floris van) 1902. 93. 1903. 132. Egmond. (Gerard van) 1909. 125, 139 (n.) 264.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 165