217 den Graaf van) 1907. 422. van Graaf van) 1898. 137. 1901. 123. van) 1902. 408. van Buren. 1894. „Egmond”. (Huis van) 1903. 160. Egmond. (Jan van) 1902. 78, 187. Egmond. (Maximiliaan van). Graaf 153. 1903. 132. Egmond. (Verwoesting der Abdy van) 1909. 408. Egmond. (Walburgis van) 1899. 41. Egmond. (Willem van) 1902. 196. 1910. 187. Egmond en Ysselstein. (De huisvrouw van Ridder Arent van) 1907. 372. Egmonde. (Willem van) 1903. 368. Egmondstraat. (Van) 1910. 380. Egmondt. (Arent Cornelisz. van) 1902. 323. Egmondt. (Dirck Pietersz. van) 1902. 328. Egmondt. (Eleonora van) Gravinne van Hontkercke. 1902. 345, 376. Egmondt. (Franchoyse en Sabina van) 1902. 376 (n. 4). Egmondt. (Magdalena van) 1902. 267. Egmondt van der Nijenbureh. (Jhren Gijsbert, Justus en Willem van) 1903. 355. Egmondft] van der Nyenburch. (Jhr. Johan van) 1897. 166. 1903. 354, 355. Egmondt van der Nyenburch. (Magdalena van) Vrouwe van de Vrije heerlijkheid van Waalwijk. 1903. 274. Egmont. (Charles d’) 1911. 148. Egmont. (Graaf van) 1907. 427. Egmont. (Glasraem van Egmont. (Josyne, dochter Egmont, (Louys van Egmont. (Pieter Ghijsbertsz Ehnle. (E. T.) 1891. 5. Ehnle. (J.) 1905. 53.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 166