221 1’) van de Graefflicheyt in Emenes. (Jacob Willemsz. van) substituut van den bal juw van ’s Gravenhage. 1902. 402. Emensz. (Glieryt) 1909. 239 (n.). Emerik. (D. van) 1908. 286. Emeury. 1911. 94. Emilius. (Maria) 1903. 291 (n.), 292, 410. Emmapark. 1904. 26. Emmastraat. 1910. 352. Emmert. 1904. 396. Emmery. (Hendrik) cipier. 1906. 161, 242. Emmery. (Willem) cipier. 1906. 155, 242. Emmiclaer. 1903. 358. Emolumenten van een regeerend burgemeester, (jaarlijk- sche) 1908. 273, 274, 275. Emolumenten van het schepenambt. 1908. 275. Empereur. (Gedenkteeken voor Ds. Johannes 1907. 396, 417. Enckhuysen. Z?e ook Enkhuysen. Enckhuysen. (Mr. Volckert Ysbrandtsz. van) 1901. 252 (n. 4). Endegeest. 1910. 150. Endegeest. (Heer van) 1903. 266, 267, 345, 373. •,Endelvaart”. 1901. 331. Endt. (W. van der) Generaal Lazare Hoche in’s Graven hage gehuldigd. 1892. 116. Endt. (W. van der) Memorie ’s Gravenhage (1639). 1892. 48. Emit. (Wvan der) Militaire wachten in den Haag in Jan. 1799. 1893. 128. Endt. (W. van der) Een Stadhouder-Koninklijke recom mandatie. 1894. 182.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 170