222 de „Pal- Endt. (W. van der) Verpachtings-conditiën van maliebaen”. 1892. 113. Endt. (W. van der) De Zeevischmarkt. 1893. 80. Enge. (Bernardus uit den). [Zie op Hage]. 1903. 86. Engebrecht, metselaar te Haarlem. 1909. 138, 176. „Engel”. (De) 1901. 129. 1903. 300, 305, 434. 1906. 434. Engel. (Aeltje .Tans van der) Wed. van Gillet Herlet, bode. 1910. 77. „Engel”. (De) herberg te Voorburg. 1908. 31, 111. Engel. (Jan) bakker. 1901. 178. „Engeland”. (Huis gend) 1901. 257. „Engeland”. (Het Wapen van) 1908. 320. Engelbert van Bevervoorde. (F. A.) 1905. 131. 1906. 389. Engelbreehtszoen. (Dirck) 1907. 286. Engelen. 1906. 215, 217. Engelenburg, (buitenplaats) 1910. 336. Engelenburgstraat. 1910. 336. Engels. (Damsaert) 1906. 258. „Engelsche Clinch”. (De) 1908. 391. Engelsche kerk. 1900. 308. 1910. 250. Engelsche kerk te ’s-Gravenhage, door Jhr. C. A. van Sypesteyn. 1889. 58. Engelsche Koffiehuis, (het) 1906. 380, 397. Engelsche zweetziekte. 1896. 207. Engelschman, eereburger van ’s-Gravenhage en Rotter dam. 1894. 84. Engert. 1907. 70. Enghebrechtsz. (Mr. Florys) pastoor. 1906. 64. Enghel. (De) herberg. 1906. 17. Enghien. (Heer van) 1909. 123 (n). Enghien. (Jan van) 1909. 255.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 171