68 29). Alendorp. (Mr. Marcelis van) 1902. 319, 330, 348 en 370. Alewijn. (Dirck) 1908. 186. Alewijn. (Frederik) 1908. 184 en 186. Alewijn. (Het huis) in de Beemster. 1908. 184, 185, 186 en 187. Alewijnsz. (Gerrit) 1902. 45 en 146( n. Alewijnsz. (Isaack) 1902. 321 (n. 2). „Alexander”, (de Middelburgsche) 1906. 169. Alexander. (Prins) 1907. 106 en 127. 1911. 258. Alexander, prins der Nederlanden. (Geboorte en doop van) 1909. 395, 398. Alexander van Rusland. (Keizer) 1908. 191-. Alexander- of Kavaleriekazerne. 1904. 49. Alexanderskazèrne. 1907. 130. Alexanderplein. 1910. 350. Alexanderstraat. 1910. 351. Alexanderveld. 1910. 288. Alfen. (Dire van) 1909. 155. Algemeen Nederl. Nieuws- en Advertentieblad. 1904. 190. Algemeen Nieuws- en Advertentieblad. 1904. 180. Algemeene ’s-Gravenhaagsche Courant. 1904. 231. Algemeene Rekenkamer. 1904. 8. Alida, in het Spinhuis. 1908. 399. Alidor. (Casar) 1908. 105. Alckemade. 1911. 147. Alekemade. (Jlir. Christiaan van), Heer van de Vrije Heerlijkheid van Waalwijk. 1903. 274. Alckemade. (Cornelis van) 1903. 396. Alckemade. (Dirck van) 1903. 396. 1907. 283 (4a). Alekemade. (Geslacht van) 1903. 266, 274. Alekemade. (Jhr. .Tan de) 1903. 396.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 17