236 Solms, door L. J. J. Boliemen. 1907. 394, 1908. 1909. Boliemen. 1909. den Raadsheer Mr. Frederick Janssen, knecht van de Fresne. 1910. 25. Fredericq. (Dr. Paul) hoogleeraar te Gent. 1909. 350. Frederik Hendrik. (Prins) 1905. 328. 1908. 131, 142, 144, 145, 147, 148, 150, 151, 152, 154, 161, 163. 1909. 100, 364, 383, 386, 387. Frederik Hendrik drinkt vloeibaar goud, door Dr. R. Krul. 1894. 91. Frederik Hendrik en Amalia van Hageraats. 1899. 77. Frederik Hendrik, Keurprins van 397 (n. 2). Frederik Hendrik. 145, 146 e. v. Frederik Hendriklaan. 1910. 377. Frederik Hendrikplein. 1910. 377. Frederik, Prins der Nederlanden. 1906. 372. 396, 397. Frederik V. Van de Paltz, koning van 33, 42. 1910. 306. Frederik Wilhelm, keurvorst van Brandenburg. 1909. 386. Frederik. (Anthonis) anabaptist uit Naarden. 1906. 58. Frederiks. (J. G.) Het grafmonument van Philips van Hessen Philipstai. 1895. 156. Frederiks. (J. G.) Het Haagsehe Heerenboekje (1715). 1896. 158. Frederiks. (J. G.) Het huisgezin van Balthazar Boudaen. 1898. 193. Frederiks. (J. G.) Leeuwendael bij Rijswijk. 1889. 98. Frederiks. (J. G.) Wapenborden der Vliesridders in de Groote kerk te ’s-Gravenhage. 1894. 141. Fredericks. (Jacobus) 1911. 25. (Post als architect van)

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 185