237 „Frederiks-Oord”. 1899. 269. Frederikstraat. 1910. 231, 262, 263, 277. 1911. 220, 229, 291, 352. Frederiksz. (Wijnant) 1893. 111. Frederijck. (Mr.) rector te Delft. 1906. 51. Freese. (Albertus) 1900. 389. Freese. (Jacobus) 1889. 31. Fréga. (Jost) 1908. 68. Freiburg” in Mauritsstad. (Het Kasteel) 1908. 143. Frentrop. (Pater [A.]) 1901. 299. 1902. 21. Frericks. (W. D.) 1904. 189: Fresne. (De) 1910. 25, 104. Frey, schipper op Amsterdam. 1908. 270, 285. Freylinde. (T. W.) 1901. 312. Friedrick. (Kroonprins) later Keizer Friedrich III) 1906. 425. Friesche Stadhouders. (Paleis van de) 1909. 389. Friese. (Christina) wed. van Hendrik Haas. 1902. 282. Friesheim. (Aletta Anna Maria van) 1903. 281 (n.). Friesheim. (Johan Frederik Baron van) 1903. 269, 382. Friesheim. (Mr. Johan Theodoor Baron van) Heere van Middenburg. 1903. 281 (n.), 349. Friesheim. (de douairière van Johan Theodor, Baron de) 1903. 307, 370. Friesland. (Stadhouders van) 1901. 147. 1909. 389. Frieswijk. (Benjamin) 1904. 96. Frieze. (Joris) 1902. 383. Friezen. (Oorlogen van Hertog Albrecht tegen de) 1909. 262—265. Friso. (Prins Johan Willem) 1909. 390. Froude. (Gfodefroy) 1908. 100.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 186