G. 239 Jacob) raad 65, van Jan de la Rocque Gaag. (Van der) 1909. 299, 3Q1. 1910. 384. Gaag. (Laantje van van der) 1910. 384. Gaal, (de wed. van Jacob) raad en Vroedschap te Delft. 1903. 322, 413. Gaarland, kastelein. 1908. 348. Gabriël, pater. 1910. 164. Gabriël, schilder. 1908. 329. Gabriël. (Peter) predikant. 1907. 382. Gabriël Metsuestraat. 1910. 365. Gaesbeeck. (Jacob, Heer van) 1902. 190, 196. Gaeswijck. (Pieter) 1901. 189. Gagel. (Margaretha van den) 1903. 387. Gagneux. (E.) 1904. 188, 190. Gaill. (Jan Lodewijk) te Rotterdam. 1903. 339, 426. Gaillard. (Gaspard) Waalsch predikant. 1903. 350. Gaillard. (J.) balletmeester. 1907. 204. Gaillard. (Simon) organist. 1900. 389. Gaillard, boekhandelaar in de Veenestraat. 1910. 135. Galenstraat. (Van) 1910. 360. Galg aan de Laak bij den Zuidmolen. 1906 83 (n.), 180. Galgehoek op de Volewijk, te Amsterdam. 1906. 59. Galgemalen. 1906. 83. Galie. (Catharine) huisvrouw Boulihar. 1910. 15, 65, 67. Galileïstraat. 1910. 236, 370. Gall. (Hermanns) boekverkooper. 1902. 251 (n.). Gallait. (Portret van koningin Sophie, door) 1907. 102. Gallé. (Mr. Francois Jacob) weesmeester. 1908. 240, 241, 243, 244, 265, 303.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 188