L 242 -mnr prins Frede- prins Frederik Hen- prins Hendrik koning Willem I. 1909. 393. Willem Frederik George Lodewijk [koning Napoleon III. 1909. 416 (n.). Sophie, prinses der Nederlanden. 1909. 396. Willem II, prins van Willem Ill, prins van Geboorte van Louise Henriette, dochter van rik Hendrik. 1909. 386. Geboorte van Maria, dochter van drik. 1909. 387. Geboorte van Maria Amalia, dochter van Casimir II. 1909. 390. Geboorte van Geboorte van Geboorte van Willem II, prins van Oranje. 1909. 384. Geboorte van Willem Ill, prins van Oranje. 1909. 389. Geboorte van Willem V, prins van Oranje. 1909 391, 392. Geboorte van Willem George Frederik, zoon van Prins Willem V. 1909. 394. Geboorte van Geboorte van Willem II], 1909. 394. Geboorte van Koning Willem III. 1909. 395. Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen. 1910. 341. Gebouwen van het Binnenhof' in den Franschen tijd be dreigd. 1891. 21. Gebouwen te ’s Gravenhage (Uit Huigens „momenta desultoria”.) 1900. 282. Gecommitteerde Raden. (De vergaderzaal der) 1908. 171 (e. v.). „Gecommitteerde Raden nevens Zijne Doorluchtigheid”. 1902. 122. Gecommitteerde Raden [van Holland en West-Friesland] 1902. 110, 122, 127, 131, 135, 136. 1906. 95, 165, 172, 177, 206. „Gecroonde Faisant”. (De) 1901. 157. „Gecroonde Tabackston”. (De) 1901. 177.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 191