243 Generaal C. W. Sparre. 1901. 182 (n. 3) der Kloosterkerk. 1907. 417. Ingerse, Baron de Gelleke. Constantijn Huygens. 1898. 12, 16 v.w. voor Constantijn en Christiaen Huygens. Gedempte Gracht. 1910. 334. 1911. 242286. Gedempte Lange gracht. 1910. 334. Gedempte Sloot. 1910. 334. 1911. 205, 345. Gedenkpenning van het Gouden Hoofd. 1906. 390, 391. Gedenksteen. (Een gebroken thans verdwenen) door M. G. Wildeman. 1893. 124. Gedenksteen voor Gedenksteen 1900. 195. Gedenksteen voor Gedenktafel in den muur Gedenkteeken voor S. 1903. 303. Gedichten. „Aen de sneeuw” van C. Huygens. 1897. 254. Tie beste leer, medegedeeld door Mr. J. E. Heeres. 1893. 130. ’s Gravenhage, door Frans Adam de Hartogh. 1889. 1. ’s Gravenhage. („Uit Huygens’ Stedestemmen”). 1897. 5. Op ’s-Gravenhage in 1730. (Fragment van het lofdicht van Hendrik Schim) uit de Riemer. 1898. 13. Joost van den Vondels’ hulde aan ’s-Gravenhage in den aanhef van zijn geboorteklok van Willem van Nassau. 1891. 1. Jammerklacht uit den Bataafschen tijd. 1898. 14. De Ridderzaal uit Huygens’ „Hofwijck”. 1897. 4. Boer Gijs bij de „Montagne Russe” te Scheveningen. 1890. 120. Gedichten van L. J. J. Hageraats: Aan Pulchri Studio op zijn gouden Jubeltij. 1898. 142.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 192