246 Gelder. van Den Haag. van ’s-Graven- Geldelooze Pad. 1910. 261, 349. 1911. 368. Gelder. (Dr. H. E. van) De „draperije” 1907. 229. 1910. 173. (Dr. H. E. van) Onverbeterlijke regenten. 1908. 259. Gelder. (Dr. H. E. van) De Regeering hage 1795—1851. 1908. 216. Gelder. (Willem van Gulik, hertog van) 1909. 140. Geldmaker Jr. (F. L.) Jacob de Riemer 16761762. 1907. 439. Geldorp. (Jan Willemss van) 1901. 168. Gelé. (Abraham Catharinas Twent van) 1900. 348. Geileken. (Gedenkteeken voor S. Ingerse, Baron de) 1903. 303. Gellius, „predikant”. 1902. 257. Geloof en Arbeid. (Houtbewerkersgilde) 1902—30. Gelre. (Jhr. van) 1902. 40. Gelre. (Eduard, hertog van) 1909. 124 (n.), 140. Gelre, hertogen van. 1910. 145. Gelre. (Vrouwe van) 1909. 215, 224, 249. Geltsack. (Advocaat) 1901. 162. Geluk. (L. van) 1906. 398. Gembre van Bassevelt. (Jan Pière de) kapitein. 1910. 56. Geme. (Jan van) 1908. 100. „Gemeene Verwerije”. (De) 1901. 252. Gemeenelandshuis van Delfland te Rotterdam. (Het) 1908. 189, 190, 191. Gemeentebestuur in 1811. 1894. 123. Gemeente-Museum. 1892. 3. 1893. 64. 1894. 170. 1895. 226. 1908. 358. Gemeente-reiniging. 1906. 265.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 195