248 Gent. (Jhr. Cornells van) Heer van Loenen. 1903. 424. Gent. (De wed. en erfgen. van Baron van) 1901. 125. Gentil. (Jan) 1900. 82. Gentschestraat. 1910. 377. „Geplaveide gracht” of Paviljoénsgracht. 1902. 252 e. v. Gérard. (G.) 1905. 259. Gerard. (Pieter) voorlezer. 1901. 13.1. Gerard Doustraat. 1910. 365. 1911. 268. Gerard Reijnststraat. 1910. 359. Gerardo. (Zuster) 1901. 305. Gerardt Breulsz. 1908. 113. Gerber. (Miehiel) 1907. 180. Gerber. (S.) kastelein. 1908. 363. Gerbode. (Jhr. Philips de) 1902. 406. Gerbrandstraat. 1910. 258, 278, 356. 1911. 328, 333. Gerbrant. (Claes) 1910. 278. Gerbrantstraatje. (Claes) 1910. 278. Gerbrandtsz. (Frans) notaris. 1902. 319, 362. Gerdijn. (Adriaen Jacobsz.) 1903. 306. Gerechtsplaatsen van den Haag. 1890. 54. Gerechtsplaatsen van het Hof van Holland en van den Magistraat. 1903. 109, 110, 153. Geringh. Duijts edelman. 1908. 35, 124. Gerkas. (Pieter) 1906. 316. Germain, tooneelspeler. 1904. 395. Germain. (Maria) 1903. 321. 1907. 175. Germain. (Jean) koopman van wijnen, te ’s-Gravenhage. 1910. 30. Germain. (Philips) 1903. 321, 388. Germeer. (Jacob van) 1909. 56. Gerolff. (Graaf) 1903. 355.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 197