249 Gherit. (Roocle) 1909. 155. Gerrit Adriaens, timmerman. 1910. 91. Gersdorff. (Salomon .Johan de) luitenant-kolonel. 1905. 321. Gerth. (O. J. M. van) 1901. 308. Gerth van Wijk. (Dr. J. A.) 1904. 95, 97. Gertner. (Mr. Samuel Anthony) secretaris. 1903. 395. Gerrit Adriaensz. (De wed. van) 1907. 285 (4b). Gerijt Aerntszoen. 1907. 287. 1910. 186, 187. Gerrit Alewijnsz. 1902. 45 en 156 (n. 29). Gerijt Bartoutszoen. 1907. 282 (2). Gerrit Breugelsz. 1908. 112. Gherijt Emeusz. 1909. 239 (n.). Gerijt Gerijtszoon. 1907. 339. Gerrit Gerritss te Utrecht. 1908. 77. Gerijt Jansz. (Priester) 1907. 281 (2). Gerijt Stiermanszoen. 1907. 282 (2). Gerritsdr. (Anna) 1902. 399. Gerritsen. Boekhandelaar. 1905. 292. Gerijts. (Aef) 1907. 258 (n. 1). Gherijtszoen .(Claes) cipier. 1906. 13, 240. Gerijtszoen. (Comen Dirck Kerstant) 1907. 286. Gerritsz. (Cornells) smid. 1908. 156. Gerritss. (Cornells) tuynman. 1908. 117. Gerrits. (Evert) palfrenier van Zijne Excellentie. 1910. 62. Gerritszoen. (Gerrit) 1907. 144, 145. Gerritsz. (Gillis) 1902. 323. Gerijtszoon. (Henrick) 1907. 340. Gerritsen. (Hendrik) corporaal. 1903. 247. Gerijtszoon. (Jacob) 1907. 340.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 198