250 381. 1910. over de waarneming Gerritsz. (Jacob) bleyker. 1911. 162, 262. Gerritss. (Jacob) valkenier. 1909. 73. Gerritss. (Lambert) Bakker. 1901. 148. Gerritsz. (Marcellus) te Sclieveningen. 1911. 378. Gerritzoen. (Pieter) 1907 281 (lb), 287. Gerrijtszoen. (Pieter Jan) 1907. 309. Gerrit. (Robbert) 1911. 24, 32, 75. Gerritsz. (Toontgen) 1906. 111. Gerijtszoen. (Willem) 1907. 339. Gerretsen. (Dr. J. H.) 1904. 97. Geschiedschrijvers van den Haag (16681841). 1896. 3538 v.w. Geschil over het commando van het garnizoen te ’s-Gra- venhage (17851786), door Mr. J. B. J. N. Ridder de van der Schueren. 1894. 68. Geschutgieterswinkel. (Contract van een) 1908. 80. Geschutgieterij. 1895. 103. 1904. 261. Geschutgieterij. (Overbrenging der) 1907. 398. Geschutgieterij in de Kloosterkerk. 1907. 389, 430. Geschutgieterij in het Voorhout. (Poort der) 1907. 391. Geschut-giethuijs. (Het) 1908. 198. Geschuthuis. (’s Lands) 1907. 391. 1910. 340. Geselle. (De wed. van Daniël) 1901. 127. Geselle. (Mr. Pieter Jan) fabryck te ’s-Gravenhage. 1903. 411. Geslacht Huygens, door M. G. Wildeman. 1897. 12. Geslachtswapen en rouwkassen in de kerken afgenomen. 1903. 182. Gesou. (Maria) 1903. 288.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 199