I 251 Dordrecht. van van de het Convent van Gesselaar. (Jan van) 1906. 307. Gestas. (H. de) onder-Prefect. 1904. 146. 1905. 193. Gestichten en Scholen der Roomsch-Katholieken. 1901. 286. Gestoorde wandeling. (Eene) 1908. 421. „Getrouwe Harder”. (De) herberg. 1910. 282, 301, 344. „Getrouwe Harderinne”. (De) 1910. 282, 344. Getrouwe Harderstraat. 1910. 344. Getuige omtrent eene dienstbode in 1624. 1909. 37. Geubel, deurwaerder. 1892. 49. Genl. (Elisabeth) 1901. 180. Geun. (Pieter) 1907. 48. Gevaarts, pensionaris, burgemeester 1909. 109. Gevaerts. (Maria Arnoudina) 1902. 261 (n.). Gevaerts. (Ocker) 1905. 185. Gevaerts. (Ocker Johansz.) 1902. 261. Gevaerts. (Paulus) 1902. 261 (n.). Gevangenis onder de Oude Zaal op het Binnenhof. 1966. 10, 13, 44, 48. Gevangenis van Johan van Oldenbarnevelt, Hugo de Groot en Rombout Hoogerbeets. 1902. 124. Gevangenpoort. 1902. 47. 1908. 407, 413. Gevangenpoort of voorpoort van den Hove. (De) door Jhr. G. G. Calkoen. 1906. 1. Gevecht in de Maliebaan. 1908. 109. Gevers, te Dordrecht. 1905. 191. Gevers. (Francois) 1905. 185. Gevers. (Jhr. Adriaan Leonard van Heteren) lid Ged. Staten van Z.-H. 1908. 343. Geversdochter. (Achate) zuster van St. Maria in Galileën. 1909. 419.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 200