inrmnr 256 Slingeland ’s-Gravenhage. der) burgemeester. 1908. 220, Godschalksoord. (Jhr. Mr. Jan Diederik van van) 1908. 246, 252. „Godsdienst en Kunstzin”. (Harmonie Orkest) 1902. 32. „.Godsdienstzin en plichtsbetrachting”. (Metaalbewer- kersgilde) 1902. 31. Godsson. Zie Gotssen. Godijn. (Maria) 1911. 281. Godijn. Zie Godin. „Goeden aanleg”. (Herberg de) 1911. 176. Goederenvervoer. 1904. 289. Goedvolk. (Christina) 1905. 243. Goekoop [Dzn.] (C.) 1905. 24. 1910. 238. 1911. 244. Goekoop. (Mr. A. E. H.) 1909. 311, 311 (n. 1), 319, 329. Goekoop. (Mr. A. E. H.) de Haagsche Tram. 1905. 148. Goekoop. (Mr. A. E. H.) De stichting van den Heer van Heenvliet. 1890. 104. Goeman. (Pieter) gerechtsbode van 1908. 91. Goens. (Johanna Maria van) 1907. 357 (n. 2). Goens. (Rijklof Michael van) 1904. 168. 1905. 260. Goeree. (dementia van) 1910. 160 (n. 1). Goes. (Van der) Advocaat. 1902. 159 (n. 66). Goes, (de huisvrouw van den Heer van der) te Rotter dam. 1903. 328 (n.). Goes. (Van der) kanselier. 1893. 79. Goes. (Van der) kolonel. 1904. 331. Goes. (Van der) Secretaris van Staat van Buitenl. Zaken. 1904. 323. Goes, (A. van der) 1911. 138. Goes. (Mr. Aart van der) 1902. 300. 1908. 257, 268, 303. Goes. (Mr. Adriaan van 221, 267, 303, 306.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 205