258 Parijs. te 90, 265, 1909. 318. 1904. 305, Gogh. (J. P. van) 1907. 407. Gogh. (M. van) Delftsche schippersknecht. 1908. 286. Goghstraat. (Van) 1910. 281, 358. Goir. [Vergoer] (Mr. Henrick van) Med. Doctor. 1901. 233, 251, 253. Goldberg. (Jhr. Johannes) 1889. 71 (n.). Goldsmid. (Edmund Elsden) Ingenieur 1905. 157. Goldsmid. (Neville Davison) Ingenieur te ’s-Gravenhage. 1904. 262, 305. 1905. 157, 180. Goliaert, Schotsch officier. 1903. 24. Golstein. (Baron W. van) 1908. 360. Golsteijn Jr. 1900. 94. Golsteyn. (Jhr. Joachim van) „Overste lieutenant bij zijn Genade van Mansfelt”. 1902. 407. Goltzius. (Hendrik) graveur. 1908. 139. Golverdinge. (Van) boekhandelaar. 1904. 390 (n.). 1905. 292. Gondel naar Scheveningen. 1910. 374. Gondelstraat. 1910. 374. Gondelvaart. 1906. 374. Gonter Andrieszoon. 1907. 340. Goodts vriend. (Adriaen) 1906. 32. Gool. (Anna Maria) 1903. 319, 416. Gool. (Dirck) 1900. 244. 245. Gooi. (Matheus) 1911. 70. Gool. (Lourens van) 1908. 120. Gool. (Pieter van) kaesbaenmeester. 1908. 28, 104, 105. Gooi. (Raadsheer) 1901. 186. 1906. 311. Goor. (Margerita van) 1892. 65.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 207