260 van (De) 1901. 126. 1906. 381, 382. 1), 1901. 157. de beijde). Zie Tets. 1903. Gotssen. (Hendrik) 1909. 5, 30, 31. Goud. (Willem) 1907. 374. Goud, (drinkbaar) geneesmiddel. 1894. 20 v.w., 91. Gouda. (Grafelijk kasteel te) 1909. 142. Gouda. (Logement van) 1904. 8. Gouda. (Tuchthuis van) 1911. 99 en vlg. Gouda. (De Waag te) 1908. 192, 193. en Haarlem. (Het logement der afgevaardigden Gouda van) 1908. 342. Goudal, wijnkooper. 1908. 368. „Goude Engel”. (De) logement. 1908. 313, 314. „Goude Leeuw”. (De) te Rotterdam. 1908. 190. „Goude Valk”. (De) eertijds de „Vijff Prinsen Oranje”. 1903. 444. „Gouden Beecker”. (De) 1901. 118. „Gouden Helm”. (De) 1901. 144. „Gouden Hooft”. (Het) 1901. 126, 155. 1902. 360. 1906. 379, 384. 1910. 20. 313. „Gouden Kroon”. 1910. 313. „Gouden Leerhuis”. (Het) 1901. 119. 1908. 7, 39, 40. „Gouden Leeuw”. [Hotel] 1899. 130 (n. 1908. 337, 345 e. v. „Gouden Paeuw”. (De) 1906. 448. „Gouden Pot”. (De) 1901. 145, 256. „Gouden Zalm”. (De) 1906. 447. Goudet[h], (Pieter) koopman. Goudriaan. (Vrijheer van Oud ook Tets. Goudrianen. (Vrijheer van „Goudslaan”. 1899. 393. 1903. 272, 383, 386. en Nieuw) 1907. 189. Zie

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1912 | | pagina 209